IMG 20170613 WA0010Maandagavond 12 juni j.l. was er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in ons clubhuis. Naast veel vertrouwde gezichten, waren er ook verrassend veel jongeren aanwezig, die overigens voor het grootste deel uit spelers van Zaterdag 2 bestonden.
Na de opening door interim-voorzitter Jeroen Bloemenkamp was er eerst een minuut stilte voor de overledenen in het afgelopen jaar.
Hierna blikte Jeroen terug op het afgelopen seizoen, waarin, na de bijeenkomst van 11 november, Be Quick toch weer beweging in de goede richting maakt. Op die bewuste avond werd de aanwezigen duidelijk gemaakt dat er veel te veel vacatures waren.
Een commissie van Goede Diensten o.l.v. René Scholten heeft sindsdien flinke stappen gemaakt.
Toch wees hij op het feit dat er hier en daar nog wel progressie gemaakt moet worden en dat participatie van, met name, ouders zeer gewenst is.
Vervolgens waren Kees Mekers (secretaris), Hans Ruikes (TC senioren), Edwin Schut (Algemene Zaken) en Cees Seevinck (PR) aftredend en niet herkiesbaar. Als vervangers werden voorgesteld Sascha de Vos (secretaris) en Gerrit Steenbergen (Algemene Zaken). De vergadering ging daarmee akkoord., net als met de benoeming van Jeroen Bloemenkamp als voorzitter. Voor Ruikes en Seevinck zijn nog geen vervangers gevonden.
Hierna kreeg René Scholten de gelegenheid iets te vertellen over de werkzaamheden van de Commissie van Goede Diensten en voerde captain van Zaterdag 2 Kevin Beekman het woord. Hij roemde zijn vriendenteam en complimenteerde “zijn” mannen, die hij een voorbeeld voor de club noemde. (En daar had hij groot gelijk in – cs).
Aansluitend gaf Hans Ruikes een toelichting op het feit waarom het bestuur heeft besloten met ingang van het komende seizoen te starten met een Zaterdag 1-team.
Vanzelfsprekend kwamen hier de nodige vragen op, maar de vergadering had geen onoverkomenlijke bezwaren. Over een jaar weten we of het een succes wordt.
Na de pauze presenteerde penningmeester Marco Vriezekolk de financiën en werd door de Kascommissie gedéchargeerd. Voor deze aftredende commissie werden direct drie nieuwe leden gevonden.
Er waren drie Be Quickers die werden gehuldigd voor langdurig onafgebroken lidmaatschap, te weten Marco Vriezekolk (25 jaar), Hans de Wilde (25) en Gerrit Winterink (60).
Allen werden toegesproken door de voorzitter en kregen hun speldje en bloemen.
Ook de drie scheidende bestuursleden kregen hun toespraakje, dank en bloemen.
Na een korte rondvraag sloot de voorzitter rond 21.30 de vergadering.
De foto’s zijn gemaakt door Kevin Beekman, waarvoor dank.

Cees Seevinck

 

Contact

Sportcomplex "Zuidveen"
Laan naar Eme 97
7204 LZ ZUTPHEN

Postbus 617
7200 AP Zutphen

T: 0575 - 52 68 81
E:

Netwerk

Website

Sitemap
Webteam