club35tot100logoOp vrijdagavond 27 januari was de traditionele Boerenkoolavond van de Club 35-100.
Ook dit jaar waren de partners van de leden welkom. Het was lekker druk en al gauw buitengewoon gezellig.
In de openingstoespraak van voorzitter Cees Seevinck wees hij al op een voorgenomen verandering van de in 1964 opgerichte club. Het aantal leden is de laatste jaren geleidelijk afgenomen en als deze trend zich doorzet dan is bestaansrecht op den duur niet meer haalbaar. Het toenmalige bestuur stelde opheffen tijdens de Boerenkoolavond van 2016 al eens voor, maar dat ging een aantal leden toch te snel. Uit deze groep stelden Hans Wenke en Kees Samuels zich beschikbaar om nader naar de toekomst te kijken.
Aangezien de Vrienden van Be Quick min of meer dezelfde doelstelling hebben als 35-100 en eveneens te maken hebben met een stagnerend ledental werd besloten om een samengaan te onderzoeken. Afgelopen jaar hebben Hans en Kees diverse keren overleg gehad met beide besturen. De conclusie was dat een fusie de beste optie was.
Het hoe en waarom werd op deze avond toegelicht door Hans Wenke. Ook de financiële gevolgen voor de leden van beide organisaties kwamen aan de orde.
Nadat er uit de zaal vragen en opmerkingen kwamen, besloten de aanwezigen uiteindelijk vrijwel unaniem akkoord te gaan met de fusie. De naam wordt Vrienden van Be Quick.
De doelstelling blijft eigenlijk dezelfde. Leuke activiteiten organiseren en ZVV Be Quick ondersteunen.
De niet aanwezige leden van 35-100 zullen binnenkort op de hoogte worden gesteld, terwijl die van de Vrienden van Be Quick op een andere manier worden geïnformeerd.
Het was geen abc’tje om tot deze tamelijk ingrijpende beslissing te komen, maar de ogen sluiten voor de realiteit was een slechtere optie.
Het is nu zaak om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven, zodat de vernieuwde VvBQ een gezonde toekomst tegemoet gaat. Voor E 50 per jaar hoor je er al bij.
Toen dit zakelijk aspect was afgehandeld kon iedereen genieten van het heerlijke buffet van De Ruif.
Het werd een prima avond met een wellicht wat trieste conclusie, maar ook eentje die moed voor de komende jaren geeft.

cs

Contact

Sportcomplex "Zuidveen"
Laan naar Eme 97
7204 LZ ZUTPHEN

Postbus 617
7200 AP Zutphen

T: 0575 - 52 68 81
E:

Netwerk

Website

Sitemap
Webteam