Ledenadministrateur:
Erik ter Burg
Postbus 617
7200 AP Zutphen
Stuur een e-mail

Lid worden van Be Quick:
Wilt u lid worden van onze voetbalclub? Dat kan uiteraard, wij zijn blij met u!

Jeugdleden:
Uw kind kan tijdens een proeftraining kennismaken met het voetbal en zijn of haar toekomstige teamspelers. Neem daarvoor contact op met Eddie Penterman. Hij informeert u over in welk team uw kind kan meetrainen. Trainingstijden vindt u bij de teams.
Technische commissie jeugdzaken: Erik ter Burg lStuur een mail

Geen lid geweest van de KNVB in de laatste 3?
Om u in te schrijven als lid heeft u een inschrijfformulier nodig. Deze kunt u als volgt verkrijgen:

- vul hier het inschrijfformulier in
- bij de heer E. ter Burg van de ledenadministratie
- in onze kantine op het voetbalcomplex

Wel lid geweest van de KNVB in de laatste 3 jaar.
Stuur een mail naar Erik ter Burg hij neemt contact op.

Betaling van het lidmaatschapsgeld
Het lidmaatschapsgeld wordt door Be Quick automatisch geïncasseerd. De toestemming voor automatische incasso geeft u aan op het inschrijfformulier. Vergeet dit niet in te vullen.

Wat moet u allemaal inleveren?
Samen met het volledig ingevulde inschrijfformulier levert u het volgende in:

- 10 tot en met 15 jaar: pasfoto (ten behoeve van de spelerspas)
- vanaf 16 jaar: pasfoto en een kopie van een identiteitsbewijs.

Inleveradres:
U kunt de stukken inleveren bij Erik ter Burg.

Wanneer voetballen:
Een nieuw aangemeld lid mag voetballen wanneer hij officieel is aangemeld als lid van de vereniging en is aangemeld bij de KNVB (de ledenadministratie krijgt hiervan bericht).

Opzeggen als lid
Wilt u uw voetballidmaatschap opzeggen dan dient u dit schriftelijk te doen bij de ledenadministratie. Een schriftelijke opzegging moet altijd vóór 15 juni van een lopend voetbalseizoen worden ingediend.
Als de schriftelijke opzegging niet op tijd is ingediend, dient de contributie voor het hele seizoen te worden voldaan.
Voor opzeggingen tijdens het seizoen geldt de regel dat het volledige seizoen betaald dient te worden.

Overschrijven naar een andere vereniging
Als u een overschrijving naar een andere vereniging wenst, dient u contact op te nemen met de ledenadministratie van de nieuwe vereniging.. Een verzoek om overschrijving dient in de meeste gevallen vóór 15 juni van het lopende voetbalseizoen bij de KNVB binnen te zijn.
Let op: voor tussentijdse overschrijvingen gelden enkele andere regels. Deze zijn bij de ledenadministratie bekend.

Contact

Sportcomplex "Zuidveen"
Laan naar Eme 97
7204 LZ ZUTPHEN

Postbus 617
7200 AP Zutphen

T: 0575 - 52 68 81
E:

Netwerk

Website

Sitemap
Webteam